FOTOS Edició 2016


EDICIÓ 2016:

Al següent enllaç podeu trobar les fotografies de l’edició més calenta del Correllets! La d’aquest 2016!

A veure si us hi trobeeeu!

Album Correllets 2016

Album Correllets 2016 gràcies al diari “El9nou”

Anirem actualitzant àlbums a mesura que anem rebent fotografies!

Gràcies per fer d’aquesta edició una Pel·lícula ÈPICA!